03.03.2017

Co należy wiedzieć o kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wiążące klienta z bankiem często na wiele lat. Dlaczego bez oszczędności nie można myśleć o kredycie na mieszkanie? Co wpływa na zdolność kredytową? Dlaczego niska rata to nie wszystko? Co składa się na łączny koszt kredytu?

Wkład własny i zdolność kredytowa, czyli hipoteczne „must have”
Na długo przed wyborem konkretnej oferty banku, osoby myślące o kredycie hipotecznym będą musiały zadbać co najmniej o dwie podstawowe kwestie:
1.    Zgromadzenie przynajmniej minimalnego wkładu własnego. Nie ma już możliwości, tak jak jeszcze kilka lat temu, zaciągnąć kredyt na 100 proc. wartości nieruchomości. Banki powinny standardowo wymagać 20 proc. wartości nieruchomości (od stycznia 2017 roku będzie to minimalna kwota wkładu własnego określona rekomendacją KNF), mogą zgodzić się na mniejszy wkład własny przy dodatkowym ubezpieczeniu lub zabezpieczeniu, jednak bezwzględnie klient musi z własnych środków wnieść przynajmniej 1/10 wartości nieruchomości.
2.    Posiadanie zdolności kredytowej na interesującym poziomie. Każdy bank indywidualnie ocenia możliwość klienta do terminowej spłaty zobowiązania i określa maksymalną kwotę kredytu, jaką zgodzi się udzielić. W procesie oceny zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę między innymi wysokość i źródła dochodów, wiek kredytobiorcy, liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wydatki, spłacane kredyty i pożyczki czy historię kredytową. Wiedząc, co jest istotne w procesie oceny możliwości kredytowych danego klienta, można się do tego przygotować, aby nieco poprawić swój wizerunek w oczach banku. 

Oprocentowanie w czasach taniego kredytu
Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, które zgodnie z umową kredytową należą się bankowi za korzystanie z udzielonych przez tę instytucję środków. Wysokość spłacanych odsetek zależy od oprocentowania kredytu. Zdecydowana większość dostępnych dziś na naszym rynku kredytów hipotecznych udzielana jest w złotych i ma oprocentowanie zmienne, które składa się z dwóch elementów:
1.    stawki WIBOR, czyli stawki oprocentowania, po jakiej banki w Polsce udzielają pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. Stawka ta ulega ciągłym zmianom. Zmienia się między innymi w ślad za zmianami stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Najczęściej przy określaniu oprocentowania kredytów hipotecznych banki przyjmują WIBOR 3-miesięczny, może się jednak zdarzyć, że bank przyjmuje WIBOR 6-miesięczny lub 12-miesięczny,
2.    marży banku, czyli określanej przez bank stałej składowej oprocentowania kredytu. Jej wysokość zależy od polityki stosowanej przez bank. Siatki marż najczęściej uwzględniają z jednej strony kwotę kredytu, z drugiej – wysokość wnoszonego przez kredytobiorcę wkładu własnego. Im wyższy wkład własny, tym zazwyczaj marże są niższe. Marża może też być uzależniana od długości okresu kredytowania. Im mniejszy udział banku w kredytowaniu inwestycji, tym zwykle niższa jest stopa procentowa. Może również zależeć od akcji promocyjnych prowadzonych przez banki lub być obniżana w zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów, takich jak konto, karta debetowa, kredytowa, ubezpieczenie, plan systematycznego oszczędzania, etc.
Obecnie mamy do czynienia z rekordowo niskimi stawkami WIBOR. Najpopularniejszy w kontekście kredytów hipotecznych WIBOR 3M utrzymuje się od lutego ubiegłego roku poniżej 2 pp. Przy obecnych marżach, zaczynających się od 1,6-1,7 pp., otrzymujemy bardzo atrakcyjne oprocentowanie kredytu hipotecznego wynoszące nawet mniej niż 4 proc.

Źródło: bankier.pl

Wróć