03.03.2017

Czym uwarunkowana jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to czynnik decydujący w drodze do otrzymania kredytu. To od jej oceny zależy, czy otrzymamy potrzebne nam środki.

Bank rozpatrując wniosek kredytowy sprawdza, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie w ustalonym terminie. Maksymalna zdolność kredytowa to ta, która ukazuje najwyższą kwotę, jaką możemy otrzymać w konkretnym banku. Na ostateczną ocenę naszej zdolności wpływa szereg czynników. Każdy bank posiada swój własny sposób na jej określenie. Jeden może odmówić nam kredytu, a już kolejny rozpatrzyć wniosek pozytywnie. Zdolność kredytowa to również jedyny element, na który mamy realny wpływ. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów, dzięki którym możemy zwiększyć swoją wiarygodność w oczach banku.

Co wpływa na naszą zdolność kredytową?

Wszystkie banki posiadają własną politykę przyznawania kredytów, ale z pewnością każdy z nich dokładnie sprawdzi dochody potencjalnego kredytobiorcy. Pokaźne wynagrodzenie z tytułu pracy nie zagwarantuje nam jeszcze kredytu. Bank interesują także koszty naszego utrzymania oraz fakt, czy posiadamy inne zobowiązania finansowe. 

Umowa o pracę

Formą zatrudnienia, którą preferują wszystkie banki jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Dla banków istotna jest nie tylko wysokość dochodów, ale także gwarancja stałego zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Długoterminowa współpraca oznacza, że klient będzie w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązanie, dlatego banki tego typu umowy obdarzają największym zaufaniem. Żaden bank nie zaakceptuje jednak umowy, którą zawarliśmy „wczoraj”. 
Umowa na czas określony nie dyskwalifikuje oczywiście kredytobiorcy, ale wiąże się z dodatkowymi wymaganiami stawianymi przez bank. 

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Obecnie coraz więcej osób zatrudnionych jest na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli umowy o dzieło i umowy zlecenie. Czy bez etatu również możemy liczyć na zaciągnięcie kredytu? Wszystko zależy od banku. Z pewnością te rodzaje umów będą traktowane przez bank w sposób bardziej rygorystyczny niż umowa o pracę. Nie oznacza to jednak, że droga do otrzymania kredytu jest dla nas zamknięta. Ważny jest czas. 
Działalność gospodarcza

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, ilość zmiennych rozpatrywanych przez bank znacznie wzrasta. Również w tym przypadku kluczową rolę odgrywa czas. Banki przychylniej spoglądają na przedsiębiorców, którzy swoją działalność otworzyli przynajmniej rok temu. Oczywisty jest fakt, że dla banku ważna jest przede wszystkim stabilność finansowa firmy. Istotny okazuje się być także sposób rozliczania z urzędem skarbowym.

Emerytura

Powszechnie uważa się, że kredyty zarezerwowane są wyłącznie dla młodych. Bardzo ważny wskaźnik stanowi wiek, który przez każdą placówkę określany jest na swój własny sposób. Okazuje się jednak, że kredyty mogą być udzielane także emerytom. Seniorzy posiadający stały oraz pewny dochód, są klientami pożądanymi przez wiele placówek bankowych. Warto jednak zaznaczyć, że „brak schodów” w procesie ubiegania się o kredyt dotyczy na ogół osób pomiędzy 65 a 70 rokiem życia.
 
Jakich dochodów bank nie weźmie pod uwagę?

Alimenty – chociaż w praktyce zwiększają one zasoby finansowe kredytobiorcy, zdecydowana większość banków nie wliczy ich do zdolności kredytowej. 
Renta na czas określony – bardzo często stanowi akceptowalne źródło dochodu, ale w odniesieniu do kredytów gotówkowych, których okres kredytowania jest krótszy niż czas do końca trwania świadczenia.
Program „Rodzina 500 Plus” – w przypadku kredytów hipotecznych dochód ze świadczenia na dzieci nie jest wliczany do zdolności kredytowej. 
Zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, stypendia – świadczenia te również nie są uwzględniane przez banki.
Źródło: KRN.pl

Wróć